مهندسی معکوس فرمولاسیون

سابقه اجرایی درخشان

فرمولاسیون اختصاصی

بارعایت الزامات قانونی

مقرون به صرفه

پشتیبانی فنی

تیم حرفه ای

دوره های آموزش فرمولاسیون

فرمولاسیون آرایشی و بهداشتی

درباره شرکت

رایان شیمی شریف شرکتی تحقیقاتی در ناحیه نوآوری شریف با رسالت ارتقاء دانش فنی تولیدکنندگان و سطح کیفی محصوالت آرایشی وبهداشتی با رعایت سیستم های استاندارد مدیریت کیفیت، زیست محیطی و بهین ساخت است.

در انتظار چه هستید؟

بیایید همکاری رو شروع کنیم